Původní články

Mohlo by Vás zajímat:

12.04.2017 15:17
Ježíš a Samařanka    Napadlo vás někdy, že  se Samařanka  (J 4,5-30), tato cizí, v nelegálním partnerském svazku žijící žena stává po setkání s Ježíšem hlasatelku živé víry? Podle tehdejších zvyklostí se s ní neměl Ježíš vůbec bavit - byla příslušnicí cizího národa,...

Ateista v kostele

28.06.2016 12:09
Ateista v kostele - Vojtěch Kodet Citace z promluvy: "Pán, když potkal zklamané učedníky na cestě do Emauz, nezačal svou řeč tím, že by je hned uvedl do poznání, kdo je On sám.. Ono to totiž nejde. Stejně tak si s nimi nesedl na pařez a nezačal slavit eucharistii.To jen my máme takovou zvláštní...

Výběr z promluvy papeže Františka na sympóziu římské diecéze

22.06.2016 15:33
Jak nám pomáhá, když si povšimneme, že za úředním spisem se skrývá lidská tvář. Osvobozuje nás to od ukvapenosti při vyvozování závěrů, které jsou dobře formulovány, ale častokrát postrádají životnost; osvobozuje nás od abstraktního mluvení, abychom se přiblížili konkrétním lidem a zaobírali se...

Poznají nás po lásce?

14.06.2016 13:36
Ježíš řekl: "Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Interpretace toho, jak se má taková láska k sobě navzájem projevovat, někdy může vést k velkému pokrytectví a manipulaci....

Zločin a trest

14.06.2016 11:32
V čísle 5/2016 časopisu Lidé a Země jsem narazila na článek (Na kávě u zločinců) o věznici kdesi na Filipínách, která není obehnaná ostnatým drátem, a přesto v ní žijí i ti nejtěžší zločinci. Komentář autora, který přepisuji níže, hovoří o trestu a jeho nápravě, samozřejmě za společensky jasné...

Biskupové se vyjádřili k Halíkovi

17.05.2016 13:12
Teolog a filozof Tomáš Halík byl šokován, jak se zhoupla morální atmosféra společnosti. Roli v tom podle něj hrají tři věci. Českému obyvatelstvu chybí vědomí identity, vyčerpal se kapitál důvěry vůči institucím a narušil se imunitní systém společnosti, uvedl 22.4.2016 v Interview ČT24....

Rok milosrdenství

09.04.2016 19:09
Kdybych si měl vybrat jedno slovo, kterým bych označil Boha, v něhož věřím, zcela jistě by to bylo „MILOSRDNÝ“. Víra v boha, který by takový nebyl, by pro mne byla nesnesitelná. Jenom milosrdnému Bohu se mohu zcela odevzdat, jenom takovému mohu důvěřovat, že mě přijme a spasí. Milosrdný...

Je celibát nezbytný?

11.03.2016 13:34
Kněz Marek Orko Vácha se v rozhovoru s Martinem Veselovským zamýšlí nad dopisy Jana Pavla II. s vdanou ženou, nad nutností či zbytečností celibátu ... Text je přepisem mluveného slova, není autorizovaný, je určený jen pro účely těchto stránek. Audio verze je ke shlédnutí...

Mons. Tomáš Halík k islamismu

11.12.2015 11:00
Úhel pohledu Mons. Tomáš Halík (zkrácená verze, celý článek najdete  zde)    ... hlavním cílem sekty, která si říká Islámský stát, je něco ještě daleko nebezpečnějšího než jejich vražedné útoky a zabíjení nevinných, .... Jde jim o vyvolání války mezi islámem a Západem. Všichni ti na...

Jaký je rozdíl mezi islamistou a křesťanem, potažmo Židem?

11.12.2015 10:57
Jaký je rozdíl mezi islamistou a křesťanem, potažmo Židem? dojmy vyvolané článkem „Úhel pohledu“ Mons. Tomáše Halíka k problematice islamismu (celé znění najdete  zde , vybrané věty zde)   Bohužel mnohdy žádný. Žádný v případě, že chápou Bibli doslovně, že k ní nejsou schopni...
1 | 2 | 3 >>