Historie farnosti

V novodobé polistopadové historii farnosti zde působili tito kněží:

P. František Krátký - do října 1991 a

P. Vladimír Koranda - do června 2011.

 

Od července 2011 je farnost spravována z Tábora. Správou byl pověřen P. Petr Plášil a kaplanem P. Stanislav Brožka.

V roce 2013 z farnosti P. Stanislav Brožka odešel a od 1.7.2013 byl novým kaplanem jmenován P. Mgr. Jan Turek.

V říjnu 2014 odešli z farnosti jak P. Petr Plášil, tak i P. Mgr. Jan Turek.

 

Od 1. listopadu 2014 je farářem P. Michal Pulec a od prosince 2015 je kaplanem Dominik Ettler.