Ateista v kostele

28.06.2016 12:09

Ateista v kostele - Vojtěch Kodet

Citace z promluvy: "Pán, když potkal zklamané učedníky na cestě do Emauz, nezačal svou řeč tím, že by je hned uvedl do poznání, kdo je On sám.. Ono to totiž nejde. Stejně tak si s nimi nesedl na pařez a nezačal slavit eucharistii.To jen my máme takovou zvláštní představu, že když se nám pod ruku dostane hledající člověk, položíme si otázku, jak mu pomoct- a šup, vezmeme ho na mši. A on chudák kouká, stojí vzadu, ve předu vidí nějakého chlapa, divně oblečeného, lidé střídavě vstávají a sedají si, zpívají nějaké divné písně, které v životě neslyšel, někdo něco čte nebo koktá, podle toho, jak je připravený a on tomu nerozumí…"