Biskupové se vyjádřili k Halíkovi

17.05.2016 13:12
Teolog a filozof Tomáš Halík byl šokován, jak se zhoupla morální atmosféra společnosti. Roli v tom podle něj hrají tři věci. Českému obyvatelstvu chybí vědomí identity, vyčerpal se kapitál důvěry vůči institucím a narušil se imunitní systém společnosti, uvedl 22.4.2016 v Interview ČT24. Extremistické skupiny tak bují jako rakovina, což proniklo až do samotného centra.
Ten samý den, kdy byl rozhovor odvysílán vydala Česká biskupská konference prohlášení, kde se od Halíkových slov distancuje. Proč už neuvedla.
 Kardinál Miloslav Vlka se v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu 28.04.2016 profesora Halíka zastal a dokonce vyslovil pochybnost o tom, že by prohlášení ČBK bylo stanovisko všech biskupů. Podobně promluvil i biskup Václav Malý 6.5. v pořadu ČRo2 Jak to vidí. „Tomáše Halíka se zastávám, nemusím se vším souhlasit, ale je dobře, že tento hlas zaznívá.“ řekl doslova. V sobotních Lidových novinách 7. května 2016 vyšel dvoustránkový rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou. Zde přiznává, že to byl on, kdo dal pokyn k distancování se od slov profesora Halíka a vysvětlil proč. Arcibiskup zde tvrdí, že "církev má svůj hlas a to je hlas České biskupské konference". K jeho slovům se na stránkách Respektu vrací Josef Bouška: "Církev má skutečně svůj hlas, ale tím vůbec není Česká biskupská konference, nýbrž papež František." Bouška srovnává názory arcibiskupa Duky s názory a postoji papeže Františka. "Není jistě nutné, aby věřící mechanicky opakovali každou větu z papežových úst. Pokud však primas český umravňuje své oponenty slovy o autoritě, je na místě připomenout, že je to Duka, a ne Halík, kdo se rozchází s pohledem nejvyšší autority římskokatolické církve."
zapsal Pavel Kubec