Zelený čtvrtek

05.04.2012 17:10

- dopoledne slouží biskup, obklopený kněžským sborem v katedrále mši sv. při níž světí oleje používané při udělování některých svátostí. Večerní mše sv. v kostelích je připomínkou poslední večeře Krista. V úvodu mše se při chvalozpěvu Sláva na výsostech rozervučí zvony, které po dozpívání chvalozpěvu spolu s varhany utichnou až do velikonoční vigilie. Po kázání se může konat obřad mytí nohou. Kněz má tak symbolicky vyjádřit rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služby.