Velký pátek

06.04.2012 17:00

- neslaví se mše sv., je to den usebrání a smutku. Věřící drží půst od masa a dospělí se jen jednou za den dosyta nají. Obřady začínají v tichosti, kdy kněz s přisluhujícími se vrhne před oltářen na tvář. Následuje bohoslužba slova při níž se čtou opět pašije. Následují přímluvy za církev, za papeže, za služebníky církve a za všechny věřící, za jednotu křesťanů, za židy, za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista, za ty, kdo nevěří v Boha, za politiky a státníky, za ty, kdo trpí. Vrcholem obřadů je uctívání kříže. Bohoslužba je zakončena podáváním sv. přijímání.