Otevřený dopis slovenským biskupům

26.10.2012 10:10

K podpoře odvolaného arcibiskupa se přihlásili mnozí věřící. Je potěšitelné, že tento hlas zaznívá i z jižních Čech od salesiánských spolupracovníků:

"Vážení otcové biskupové,

rádi bychom se s Vámi podělili o radost z toho, jak úžasnými - pro člověka nevyzpytatelnými - cestami kráčí Boží prozřetelnost.

Na jaře letošního roku téměř nikdo v Čechách nevěděl nic o mimořádné osobnosti pana arcibiskupa Róberta Bezáka. Ve shonu všedních dní jsme ani nepostřehli, že na Slovensku, bez velké reklamy, se začala Církev probouzet k novému životu a mimořádným způsobem oslovovat nejen tradičně či „částečně“ věřící, ale i nevěřící. Je velice pravděpodobné, že nebýt zásahu shora, ještě delší čas bychom o tomto velikánu Vašeho národa a celé naší Církve neslyšeli.

Nemáme dostatek informací, abychom mohli zodpovědně posuzovat důvody k jeho odvolání. Věříme však, že se moudře zasadíte o to, aby byl celý případ v zájmu všech i kvůli dobrému jménu Církve pravdivě objasněn.

Jedno je však již zřejmé. Duch Boží vane, kudy chce. Po 2. červenci letošního roku (2012) se začaly stále více a více šířit myšlenky pana arcibiskupa Bezáka po celých Čechách a jsou pro nás velikým povzbuzením, inspirací a nadějí, že Církev žije, otvírá se světu a má dnešní době co nabídnout.

Vážíme si také pokorné poslušnosti pana arcibiskupa Bezáka, s jakou přijal momentální těžkosti, obdobně jako museli snášet nepochopení zpravidla právě ti největší světci. Bez ohledu na to, zda se pan arcibiskup vrátí do svého úřadu nebo bude šířit Boží království v jiné životní situaci, jsme mu vděční za světlo naděje, příklad pravdivé nesentimentální otevřené křesťanské lásky a za ducha „pohody“.

V modlitbě pak děkujeme Bohu, že působí tak podivuhodně a proměňuje zdánlivé lidské prohry ve vítězství svého království. "


*************************************************************************************


(Dopis možno zaslat písemně či prostřednictvím e-mailu za sebe či za skupinu na

Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava; kbs@kbs.sk

nebo lze šířit dál např. prostřednictvím sociálních sítí.
Nemá však charakter „petice“ či něčeho podobného, ale je to forma „opakovaného pozitivního sdělení“.)

přehrát video