Má to vůbec smysl?

09.04.2016 19:19

Čte tyto stránky vůbec někdo? 

Zajímají někoho články k zamyšlení?

Buďte tak hodní a alespoň na toto mi odpovězte - cokoliv.

Pavel Kubec

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA -  https://www.klokoty.cz/pdf/dekret_odpustky.pdf

Společný velikonoční Farní zpravodaj 

v neděli 24.4. 2016 mše sv. ve 12.00

26. dubna v 17.30 hod se ve farní místnosti uskuteční setkání k organizaci Noci kostelů - každý, kdo by se rád jakkoli zapojen je vítán.

 > V polovině května proběhne úklid kostela – paní Hovorková ještě upřesní termín

 > 10.6.2016 proběhne Noc kostelů

> Ve středu je od 19.30 na faře v Táboře Modlitební společenství nad Písmem.

> Na Svatojiřskou pouť na Podlipnické kostely (koná se v sobotu 23. 4.) se můžete přihlašovat nejpozději do středy 13. dubna do 20 hodin.

> Kněžské svěcení našich jáhnů (Dominika, Jana a dalších) bude v sobotu 25. června v 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.