Květná neděle

01.04.2012 07:30

- šestá a posledn postní neděle. Nadšené zástupy vítaly Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma. Ježíš ale nepřišel založit pozemskou národní říši. Ježíšovo království je založeno na rodině Božích dětí, objímající lidstvo všech zemí a časů. Bohoslužba začíná na jiném místě v kostele či venku, mimo kostel. Po modlitbě a čtení evangelia odchází věřící držící zatolesti v průvodu do kostela, kde je slavena mše svatá při které se čtou pašije tj. úryvek z evangelia o umučení Ježíše Krista.