Jen počkej, Pán Bůh Tě potrestá...

10.05.2012 10:32

Kolik podobných výtek můžeme leckdy slyšet od horlivých křesťanů jako zoufalé varování když mají pocit, že někdo nedělá něco správně.  Děti se strašívají čertem, bubáky a jinými potvorami, které ovšem na dospělé nezabírají. Na ty je potřeba „nasadit“ vetší kalibr. Nevím, jestli boží strašák někomu pomohl k obrácení, jsem si ale jist, že na  strachu se vztah k Bohu stavět nedá.  Po hříchu se Adam s Evou schovávají před Bohem, bojí se.  A Bůh je volá:“Kde jsi?“ Snaží se prolomit bariéru strachu a navazuje s člověkem kontakt i když ví, že zhřešil.  Svatý Pavel v listu Římanům říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, ale „jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ (Ř 3,24) Bůh proto, aby zachránil člověka před zlem,neváhá sestoupit na zem a ponížit se až ke smrti na kříži. A to pro každého z nás, i toho největšího hříšníka – „aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Může být silnější výzva k obrácení než to, že mě Bůh tak miluje, že se neváhá obětovat až ke smrti na kříži?

Pavel Kubec