Bílá sobota

07.04.2012 00:00

 - během dne se nekonají žádné obřady ani se neslaví mše sv., věřící dlí na modlitbách tzv. "bdění u Božího hrobu". Teprve po západu slunce je slavena velikonoční vigilie. Je to slavnost Veliké noci - odtud české Velikonoce. Obřad začíná venku, kdy je od ohně zapálena velikonoční svíce (paškál). Ta je přinesena do temného kostela a od ní si zapalují své svíčky ostatní věřící. Následuje sedm čtení ze Starého zákona, vždy se žalmem a modlitbou. Po posledním čtení s příslušným žalmem a modlitbou najednou začnou hrát varhany, rozezní se zvony, rozsvítí se všechna světla. Celý kostel je naplněn radostným zpěvem. Následují čtení z Nového zákona a kázání. Pak následuje svěcení křestní vody, případně křest nových členů církve. Další postup je stejný jako při jiné mši sv.