Prožívat nebo potlačovat emoce?

18. číslo Katolického týdeníku přináší  článek s názvem Je to jiné, než když vyhrajete tisícovku , kde se na výše uvedenou otázku snaží odpovědět psychoterapeut Jakub Hučín. "

Začít znovu

V poutním domě Emauzy se od 13. 2. schází každé úterý večer skupinka asi dvanácti lidí na kurzu s názvem Začít znovu. Jedná se o šest setkání určených pro lidi, kteří prožili rozpad partnerské- ho vztahu či přímo manželství. Každý večer začíná společnou večeří. Následují krátké přednášky lektora kurzu Jana Hučína na připravená témata střídané s diskusí ve skupinkách. Cílem kurzu je nejen se dozvědět, jak řešit konkrétní situace po rozvodu, ale především sdílení vlastních zkušeností, bolestí a zážitků. Podobné kurzy probí- haly v Praze, Brně a v Pardubicích. Jak potvrzují mnozí účastníci těchto kurzů: „Začínali jsme kurz jako mnohdy cizí neznámí lidé, plni ostychu a bolesti. Končíme kurz jako společenství lidí, kteří v kurzu nalezli přátele, kteří jim jsou oporou.“ Například absolventi podzimního pardubického kurzu se dále stýkají, uskutečnili společný výlet do Prahy, plánují společnou návštěvu plesu, další výlety, v červnu víkendové vodácké setkání. Během týdne jsou v telefonickém a e-mailovém kontaktu. To vše jim dává sílu unést nelehkou životní situaci, ale také pomáhat dalším lidem mimo skupinu, kteří se ocitli v podobných těžkostech, cítí osamění, zklamání a mnohdy nepřijetí. Vše nasvědčuje tomu, že i klokotská skupinka rozvedených se stane takovýmto společenstvím otevřeným přijí- mat všechny, jejichž partnerský vztah z nejrůznějšího důvodu ztroskotal a kteří chtějí začít znovu. Pro všechny, kterých se předchozí věty týkají, je připravena stránka www.zacitznovu.cz. Zde naleznou nejen informace o připravovaných kurzech a akcích již fungujícího společenství, ale i kontakt na koordinátory projektu Začít znovu, s nimiž mohou třeba i domluvit pořádání kurzu pro skupinku zájemců přímo v jejich městě. 

Pavel Kubec

Kontakt: znovutabor@gmail.com 

Další informace: https://sites.google.com/view/zacittabor/      https://zacitznovu.cz/

Jsem homosexuál a věřím v Boha

Jirka je zřejmě jediným bývalým římskokatolickým farářem v Česku, který vstoupil do registrovaného partnerství s jiným mužem. Tom, jeho partner, se od něj nechal pokřtít. Spolu chodí na zakázané mše, ale třeba i do průvodu na Prague Pride. V dokumentu uslyšíte o tom, jak se oběma daří bořit předsudky o víře a homosexuálech, ale taky o tom, jak žijí a jakými zkouškami prochází jejich víra.

Pusťte si audiodokument...