Mohlo by Vás zajímat:

Církev a dějiny:

od II. vatikánského koncilu k papeži Františkovi 

Historik a kněz  P. Tomáš Petráček, autor knihy  Církev, tradice, reforma (Odkaz Druhého vatikánského koncilu)
bude hostem České křesťanské akademie 23. března v 18:00 na Klokotech.
Ve své knize uvádí  mnoho neotřelých a odvážných pohledů například na roli papeže Benedikta XVI. při naplňování odkazu druhého vatikánského koncilu či zásadní zpochybnění tradované teze o ryze pastoračním charakteru koncilu. Kniha představuje důležitý příspěvek v úsilí o pochopení významu a role druhého vatikánského koncilu, nejdůležitější událostí církevních dějin moderní epochy.

Tomáš Petráček poskytl zajímavý rozhovor pro www.christnet.cz

 
 


Je masturbace škodlivá? Je to hřích?

Tyto otázky často trápí zejména mladé křesťany. Na tyto a podobné otázky dává odpověď rakouský teolog Hans Rotter v knize Sexualita a křesťanská morálka (Vyšehrad, 2003). Rotter k masturbaci říká: "Masturbace je hodná morálního zamítnutí potud, upevňuje-li egocentri

čnost osoby a poškozuje-li vztah k bližnímu, resp. schopnost milovat." Na druhé straně přiznává, že masturbace je "také i úlevným jednáním, jež může způsobit uvolnění a podle okolností zabránit i horšímu chybnému vývoji. O těžkém hříchu lze hovořit jistě jen tehdy, kdyby úmyslná a často prováděná masturbace vedla k mravně výrazně 

špatnému postoji." Rozhodně k masturbaci nenavádí, ale varuje před naháněním strachu z hříchu a nabádá ke hledání příčin mastubačního návyku. "Proto se vždy vyžaduje úsilí o to, aby se člověk nevydával masturbačním návykům jednoduše bez odporu. Právě tam, kde je toto úsilí zásadně dáno, se ovšem nemůže jednotlivému úkonu sebeukájení přisuzovat příliš velký mravní význam." Tyto řádky neměly dát odpověď na otázky v nadpise článku, spíše poskytnout inspiraci k přečtení knihy. Mimochodem je k zapůjčení v táborské knihovně.

  • „Určitě laskaví páni faráři, kteří měli pochopení pro různé složité životní situace, vždy byli, ale mnozí stejnopohlavním párům ze strachu z oficiálních předpisů velmi komplikovali život. Tím, že je odlučovali od církve, ohrožovali jejich věčný úděl. Dnes už se tito lidé nemusí bát, protože mají podporu z nejvyšších míst.“ tvrdil v pořadu Pro a proti v ČRo religionista Ivan Štampach. Pořad je možné si poslechnout ze záznamu. 
  • 13. prosince 2016 měl odvolaný slovenský arcibiskup Robert Bezák, který je nyní přezdíván jako "arcibiskup s lidskou tváří", přednášku v kostele Pražského Jezulátka v Praze. Zde je její záznam. Za pozornost stojí nejen přednáška samotná, ale i diskuse po ní. 
  • Biskup Tomáš Holub v rozhovoru pro časopis Reflex: "Stále věřím, že islám není ve své podstatě zlem."
  • „Jsou lidé, kteří celý život utíkají od hříchu a myslí si, že když celý život nic špatného neudělají, tak vyhráli. Co to je za život? To je nesmysl. My bychom měli život otočit o 180°, vyprdnout se na zlo a na hřích a nasměrovat svůj život k pozitivnímu a dobrému. – Někdy je lépe tomu hříchu podlehnout, než před ním celý život utíkat. “
    Říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus kněz ZBIGNIEW CZENDLIK
  •  O fenoménu uprchlictví a křesťanských postojích Evropy promlouvali v pořadu Vertikála ČRo Plus např. Dan Drápal, Jan Jandourek či Zbigniew Czendlik
 
„Unavené, nostalgické křesťanství dnešní Evropy pohasíná. Jde o to, přenést z toho člunu, který se potápí to opravdu cenné do té nové lodi globálního, široce otevřeného, ekumenického křesťanství, jehož kormidlo moudře a energicky řídí papež František.“
 
"S papežem Františkem začíná nová kapitola v dějinách křesťanství, hluboká reforma církve, radikální obrat k duchu evangelia. Místo neurotického zabývání se sexuální morálkou, naříkání nad zkažeností světa a podbízivosti vůči moci tento papež ukazuje nejen slovy, ale i tím, jak žije, křesťanství otevřené mysli a otevřeného srdce, víru spojenou se solidaritou s chudými a trpícími a s odpovědností za životní prostředí. Je to křesťanství skromné a tolerantní, otevřené k vstřícnému chápání jiných kultur a náboženství" říká Tomáš Halík v rozhovoru pro Deník.cz.
 

Strach ze svobody, právě v tom spočívá současný individualismus

Vatikánský rozhlas zveřejnil 17. 6. 2016 promluvu papeže Františka, kterou měl na sympóziu římské diecéze Lateránské bazilice. Text je poměrně dlouhý, přesto stojí za přečtení. Vypsal jsem si pár myšlenek, které mě oslovily…

 
 

Radost evangelia na Slovensku 

- kniha, která na sklonku minulého roku vyšla na Slovensku a vzbudila rozporuplné reakce. Kniha má osm kapitol a skupina autorů v ní kriticky hodnotí stav církve na Slovensku. Vadí jim především tragický stav v seminářích, nízká vzdělanost, etablování nové církevní "nomenklarury", neplnění Druhého vatikánského koncilu, uzavřenost do sebe. 

Na Bratislavských Hanusových dnech 20. dubna 2016 diskutovali o knize biskup  Josef Haĺko a jeden z editorů knihy kněz Karol Moravčík. Zde je videozáznam diskuse...

 

Papež Františk v exhortaci   Amoris laetitia (Radost lásky)  píše: „Je důležité, aby rozvedení lidé, kteří žijí v novém svazku, věděli, že jsou součástí církve, že nejsou exkomunikováni."