KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

 

17.00    Mše svatá

18.00    Zahájení

18.05    Mužská spiritualita – proč a jak?

            povídání Pavla Kuchaře

18.50    Občerstvení na faře

19.00    GALERIE FARA - zahájení výstavy fotografií

            Pavla Talicha KŘÍŽOVÁ CESTA

19.25    Čtení z farní kroniky

19.40    "Světlo našeho života" ztišení a meditace

            při zpěvu a čteném slovu - opět v kostele sv. Václava

 

Novinky

Příspěvek naší farnosti na Domácí hospic Jordán

V neděli 5. ledna 2014 byla v naší farnosti uspořádána sbírka na pomoc Domácímu hospicu Jordán. Hospicová péče není v ČR zařazena do státem podporovaného zdravotního systému, tudíž je nadále závislá na nezištné pomoci a vstřícnosti společnosti. O víkendu 4.-5. ledna na tuto službu přispělo také...

Mše svatá

Nedělní mše sv. v Plané nad Lužnicí je pravidelně v 7,30. Příležitost ke svátosti smíření je 30 min. přede mší sv.

Páteční mše sv. bývá v 17,00 - informace dle rozpisu na každý týden v novinkách.