O zvířatech
Říká se, že zvířata mají větší soucit než lidé. Neznají zlobu, závist ani chamtivost. Neshánějí si větší zásoby, než je nutné, ani nestavějí žádná velkolepá hnízda. Jiné zvíře zabijí, jen když se potřebují nasytit, a protože si nade všechno cení svobody, nikdy nikoho nedrží v zajetí. Vycítí, když se jinému tvorovi přihodí neštěstí, a a aniž by čekali odměnu, pokusí se ho zachránit.

 
Z knížky Nejmocnější kouzlo, Zuzana Csontosová
 
 

Mohlo by Vás zajímat:

„Unavené, nostalgické křesťanství dnešní Evropy pohasíná. Jde o to, přenést z toho člunu, který se potápí to opravdu cenné do té nové lodi globálního, široce otevřeného, ekumenického křesťanství, jehož kormidlo moudře a energicky řídí papež František.“
 
"S papežem Františkem začíná nová kapitola v dějinách křesťanství, hluboká reforma církve, radikální obrat k duchu evangelia. Místo neurotického zabývání se sexuální morálkou, naříkání nad zkažeností světa a podbízivosti vůči moci tento papež ukazuje nejen slovy, ale i tím, jak žije, křesťanství otevřené mysli a otevřeného srdce, víru spojenou se solidaritou s chudými a trpícími a s odpovědností za životní prostředí. Je to křesťanství skromné a tolerantní, otevřené k vstřícnému chápání jiných kultur a náboženství" říká Tomáš Halík v rozhovoru pro Deník.cz.
 

Strach ze svobody, právě v tom spočívá současný individualismus

Vatikánský rozhlas zveřejnil 17. 6. 2016 promluvu papeže Františka, kterou měl na sympóziu římské diecéze Lateránské bazilice. Text je poměrně dlouhý, přesto stojí za přečtení. Vypsal jsem si pár myšlenek, které mě oslovily…

 

Druhý vatikánský koncil pohledem Tomáše Petráčka

Historik a kněz  P. Tomáš Petráček vydal novou publikaci Církev, tradice, reforma (Odkaz Druhého vatikánského koncilu). Kniha 
obsahuje  mnoho neotřelých a odvážných pohledů například na roli papeže Benedikta XVI. při naplňování odkazu druhého vatikánského koncilu či zásadní zpochybnění tradované teze o ryze pastoračním charakteru koncilu. Kniha představuje důležitý příspěvek v úsilí o pochopení významu a role druhého vatikánského koncilu, nejdůležitější událostí církevních dějin moderní epochy.

 

Tomáš Petráček poskytl zajímavý rozhovor pro www.christnet.cz

 

Radost evangelia na Slovensku 

- kniha, která na sklonku minulého roku vyšla na Slovensku a vzbudila rozporuplné reakce. Kniha má osm kapitol a skupina autorů v ní kriticky hodnotí stav církve na Slovensku. Vadí jim především tragický stav v seminářích, nízká vzdělanost, etablování nové církevní "nomenklarury", neplnění Druhého vatikánského koncilu, uzavřenost do sebe. 

Na Bratislavských Hanusových dnech 20. dubna 2016 diskutovali o knize biskup  Josef Haĺko a jeden z editorů knihy kněz Karol Moravčík. Zde je videozáznam diskuse...

 

Papež Františk v exhortaci   Amoris laetitia (Radost lásky)  píše: „Je důležité, aby rozvedení lidé, kteří žijí v novém svazku, věděli, že jsou součástí církve, že nejsou exkomunikováni."