Zamyšlení - Poznají nás opravdu po lásce...? 


Vysvětlí nám biskupové proč se distancují od prohlášení T. Halíka v České televizi?

Teolog a filozof Tomáš Halík byl šokován, jak se zhoupla morální atmosféra společnosti. Roli v tom podle něj hrají tři věci. Českému obyvatelstvu chybí vědomí identity, vyčerpal se kapitál důvěry vůči institucím a narušil se imunitní systém společnosti, uvedl 22.4.2016 v Interview ČT24. Extremistické skupiny tak bují jako rakovina, což proniklo až do samotného centra.
Ten samý den, kdy byl rozhovor odvysílán vydala Česká biskupská konference prohlášení, kde se od Halíkových slov distancuje. Proč už neuvedla. To dává prostor ke spekulacím. 

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

 http://www.klokoty.cz/pdf/dekret_odpustky.pdf

Společný velikonoční Farní zpravodaj 

v påtek 29.4. 2016 mše sv. ve 17.00

v sobotu 30.4. 2016 mše sv. ve 18.00

 > V polovině května proběhne úklid kostela – paní Hovorková ještě upřesní termín

 > 10.6.2016 proběhne Noc kostelů

> Ve středu je od 19.30 na faře v Táboře Modlitební společenství nad Písmem.

> Kněžské svěcení našich jáhnů (Dominika, Jana a dalších) bude v sobotu 25. června v 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.